Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - Πίνακας με τα θηρεύσιμα είδη και τις απαγορεύσεις που ισχύουν

Η κυνηγετική περίοδος αρχίζει  την  20η Αυγούστου 2020 και λήγει την 28η Φεβρουάριου 2021 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 68735/177 Υπουργική Απόφαση.

Από 20 Αυγούστου 2020 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020 το κυνήγι επιτρέπεται μόνο  μέσα στις ζώνες διάβασης των αποδημητικών. 

Το κυνήγι του λαγού αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 10η Ιανουαρίου 2021, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με   επιτρεπόμενο αριθμό ένα (1) λαγό ανά έξοδο.

Το κυνήγι της νησιωτικης πέρδικας σε Κρήτη & Δωδεκάνησα αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2020, επιτρέπεται μόνο Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή με   επιτρεπόμενο αριθμό τέσσερις (4) πέρδικες ανά έξοδο.

Για την Κυνηγετική Περίοδο 2020-2021, Απαγορεύεται η Θήρα στη Νήσο Γαύδο και στη Γαυδοπούλα.

Για την έκδοση προσκομίζουμε: το βιβλιάριο θήρας, δελτίο κατοχής όπλου (ή βεβαίωση από την αστυνομία  για όσους δεν έχουν όπλο στο όνομα τους) και έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου  αστυνομικής ταυτότητας.

Δικαιολογητικά για τους νέου κυνηγούς:

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή Βεβαίωση οπλοκατοχής από την Αστυνομία. 

2) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

3) Φωτοτυπία ταυτότητας (διπλής όψεως).

4) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας  (Βεβαίωση από Δήμο ή Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού).

5) Βεβαίωση Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών από την Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών. 

Τοπική 111,81€  -  Περιφερειακή 131,81€  -  Γενική 161,81€

Δείτε τον πίνακα των θηρευσίμων