Παρακαλούνται πλοίαρχοι, πράκτορες και ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι να αποφύγουν τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θα αναπτυχθεί δραστηριότητα πυρών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πεδίου βολής “GS” ΝΔ Ν.Κρήτης τη 10η Σεπτεμβρίου από 12.00 - 16.00.

Η περιοχή ενεργοποιείται για δραστηριότητα πυρών μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.

Παράλληλα ενεργοποιούνται λόγω άσκησης αλλά άνευ πυρών οι ακόλουθες περιοχές τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Α) Περιοχής ασκήσεων “GG” ΝΑ Νήσου Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων και ύψος ασφαλείας 10.000 πόδια.

Στις 8 Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου από 05.00 - 09.00

Β) Περιοχής ασκήσεων “GS” την ΝΔ Ν. ΚΡΗΤΗΣ μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων και ύψος ασφαλείας 10.000 πόδια.

Στις 30 Οκτωβρίου από 13.00-17.00 

Γ) Περιοχής ασκήσεων “GX” Nότια Ν. Κρήτης μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων και ύψος ασφαλείας 10.000 πόδια.

Στις 14 Σεπτεμβρίου και 16 Οκτωβρίου από 12.00-16.00