Την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, σήμερα Τετάρτη (19/8) και ώρα 15:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr. 

Αυτό γίνεται σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών {Αλόγλου}
 • Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του καταστήματος επί της οδού Αν. Παπανδρέου αρ. 74 (Παπασηφάκης Γεώργιος - Πιπεράκης Γεώργιος ΙΚΕ) {Αλόγλου}
 • Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Πίνακα Στοχοθεσίας 2020 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 • Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για τη χρήση 2019 {Γιαννακάκης}
 • Έγκριση παραχώρησης  έδρας, των κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων, στα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 {Μιχαηλάκης }
 • Έγκριση παραχώρησης  έδρας, των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου, στα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021  {Μιχαηλάκης }
 • Συνδιοργάνωση του αγώνα 5ο Chania Aquathlon και του αγώνα 1ο Chania Swim { Μιχαηλάκης }
 • Χορήγηση  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , κατ’ εξαίρεσιν  της υπ’ αρ. 566/97 απόφασης ΔΣ, «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» Ορφανουδάκη Αννα, Δούκα αρ. 64 {Νικηφοράκης}
 • Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 089 1402060 και 50 089 ΕΚ00075 που βρίσκονται εντός οικισμού Μουρνιές Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων (αποφ. 4/2020 Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων)» {Χαζιράκης}
 • Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 110 0802128 και ΚΑΕΚ 50 110 ΕΚ00061 που βρίσκονται στην θέση «Μπουτσουνάρια» περιοχή Περιβόλια Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
 • Διόρθωση των συντεταγμένων του σημείο Ο΄  στην με αρ. 65150/19-3-2019 ΦΕΚ 488/δ/29-8-2019 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης περί διόρθωσης σφάλματος στην απεικόνιση του σημείου Ο΄ στο σχεδιάγραμμα οριοθέτησης των οικισμών Κουνουπιδιανά – Πλακούρες Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων (αποφ 5/2020 Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων) {Χαζιράκης}
 • Επικαιροποίηση της υπ’αριθ,. 660-2008 αποφ. Δημαρχιακής Επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 776-2008  αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου στο  σημείο που αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πλατείας Σπλάντζιας (πλατεία 1821)»{Τσουπάκης}
 • Διοικητική Αποβολή στο εποικιστικό συγκρότημα ΝΕΜΕΣΙΣ στο σχ. πόλης Πασακάκι του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση  παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ » {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ » {Ξανθουδάκης}
 • Σχετικά με τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων

(Το θέμα εισάγεται από τον επικεφαλής της παράταξης «Πρωτοβουλία πολιτών πρώτα ο άνθρωπος» κ. Σαρρή Ιωάννη )