Αφορούν στον μήνα Αύγουστο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο Πεδίο Βολής Μάλεμε για τον μήνα Αύγουστο 2020 ως εξής:

Στις 18,19 και 25 και ώρα 8.00 έως 13.30

Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Επίσης, οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων.