Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανακοινώνεται ότι σήμερα λόγω βλάβης στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. στην υδρευτική γεώτρηση ‘’ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ’’ υπάρχουν προβλήματα διανομής νερού.

Το πρόβλημα αφορά τις παρακάτω περιοχές: 

-ΒΕΝΕΡΑΤΟ
-ΑΥΓΕΝΙΚΗ
-ΣΙΒΑ
-ΚΕΡΑΣΙΑ 

"Ήδη καταβάλλεται προσπάθεια από την ΔΕΗ για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό  11122 (χωρίς κωδικό κλήσης 2810) ή στο 2810-339050 (αστική χρέωση)" καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ.