Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ των μελών του Δ.Σ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που αποφάσισαν προς ημερών σε έκτακτη γενική συνέλευσή τους.

Μέλη της μειοψηφίας του Δ.Σ με ανακοίνωσή τους 15 μέρες ύστερα από τη λήψη της επίμαχης απόφασης υποστηρίζουν ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο και καταγράφουν πρώτη φορά επισήμως τη διαφωνία τους ως προς τη διάρκεια των κινητοποιήσεων με τη μορφή των διακοπών των συνεδριάσεων σε καθημερινή βάση.

«Το ακραίο αυτό μέτρο έδωσε τη δυνατότητα να υποστηρίζεται εύλογα ότι οι δικαστές πραγματοποιούν μορφή απεργίας, την οποία απαγορεύει το άρθρο 23 του. Μέχρις στιγμής όμως, κρίναμε ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν οι παραπάνω παρατυπίες, με σκοπό τη διαφύλαξη της ενότητας και συνοχής του δικαστικού σώματος και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το ήδη βαρύ για τους δικαστές κλίμα και μάλιστα αυτές τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα, λαμβανομένου υπόψη ότι και οι λοιπές Δικαστικές Ενώσεις για ένα ζήτημα, εκ της φύσεως του, κοινό επί της ουσίας διαφοροποιήθηκαν.

Η Δικαιοσύνη έφθασε σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι κανένα αποτέλεσμα δεν απέδωσαν οι συνεχιζόμενες επί δύο εβδομάδες διακοπές συνεδριάσεων, παρά μόνο ότι συσσωρεύθηκαν ακόμη περισσότερες υποθέσεις στα δικαστήρια, με συνέπεια ο ήδη υπάρχων μεγάλος φόρτος εργασίας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών να καταστεί μεγαλύτερος και οι διάδικοι καθώς και η κοινή γνώμη να στρέφονται εναντίον μας και συγχρόνως να κλονίζεται καθημερινά ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Δικαστικό Λειτούργημα», αναφέρεται σε ανακοίνωση μελών της μειοψηφίας.

Τη δική τους απάντηση δίνουν τα μέλη της πλειοψηφίας διά του προέδρου της ΕΔΕ Χαράλαμπου Αθανασίου τονίζοντας σε δική τους ανακοίνωση ότι:

«Οι μάσκες έπεσαν. Η μειοψηφία πάλι το διέπραξε .Αυτή τη φορά με καθυστέρηση δεκαπέντε ημερών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μας, η καθολική και πολυσήμαντη επιτυχία της οποίας τόσο ενόχλησε εκτός και εντός του Δικαστικού Σώματος.

Συστρατεύθηκαν τα πιο πάνω μέλη του ΔΣ με τους επικριτές μας. Λες και δεν ήταν παρόντα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Λες και δεν άκουσαν την αγωνία των συναδέλφων να προστατέψουμε το Σύνταγμα, τους θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, τις οικογένειες μας και με καθυστέρηση δεκαπέντε ημερών αποφάσισαν , ως εντολοδόχοι , να ευθυγραμμισθούν με τις ταυτόσημες φράσεις «περί πολιτικολογίας και κομματικοποίησης» κυβερνητικού παράγοντα και με άλλες ανακοινώσεις» .