Δείτε τις ημέρες και τα στίγματα 

"Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» για τις κάτωθι ημερομηνίες, μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών.

  • Την 21, 22, 23 & 24, Σεπτεμβρίου από 0500Ζ -1200Ζ και επιπλέον για την 21 ΣΕΠ από 1200Ζ-1500Ζ.
  • Την 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και την 01 Οκτωβρίου από 0500Ζ-0620Ζ και 0840Ζ-1020Ζ.
  • Την 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 και 22 Οκτωβρίου από 0500Ζ-1200Ζ.

Την 26, 27 & 29 Οκτωβρίου από 0600Ζ-1300Ζ
Α) φ: 36ο 56 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 29 ́ 00’’ Α,

Β) φ: 36ο 42 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 32 ́ 00’’ Α,

Γ) φ: 36ο 41 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 48 ́ 00’’Α,

Δ) φ: 36ο 47 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 55 ́ 00’’ Α,

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα".