Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας όπως αναρτήθηκε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Αναλυτικά ο Βασίλης Διγαλάκης αναφέρει τα εξής σε σχέση με δημοσίευμα που μιλά για σκοτεινές μεθοδεύσεις:

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την πλήρη κυριότητα, χωρίς προϋποθέσεις και δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρήση, των κτηρίων στον λόφο Καστέλι. Η σύμβαση παραχώρησης/μίσθωσης του 1979 έπαψε να ισχύει όταν τα κτίρια μεταβιβάστηκαν το 1986 στο Πολυτεχνείο.

Στην ημερήσια εφημερίδα των Χανίων ("Χανιώτικα νέα") παρουσιάζεται σήμερα ως "νέο" δεδομένο η σύμβαση παραχώρησης / μίσθωσης των κτηρίων στον λόφο Καστέλι από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η σύμβαση αυτή υπεγράφη στις 2 Αυγούστου 1979.

Ωστόσο, αυτό που δεν αναφέρεται, αν και είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι σύμφωνα με τα δημόσια έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τα τρία κτήρια (Τουρκικές Φυλακές, Στρατώνες, Μεραρχία Κρητών), στον λόφο Καστέλι της Παλιάς Πόλης των Χανίων, πωλήθηκαν το 1986 από τον μέχρι τότε ιδιοκτήτη τους (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) έναντι 103 εκατομμυρίων δραχμών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Χανίων.

Αυτό είχε ως (προφανές) αποτέλεσμα, η προηγούμενη της αγοραπωλησίας, σύμβαση μίσθωσης των κτηρίων στον λόφο Καστέλι, μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ως εκμισθωτή και του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως μισθωτή, να πάψει αυτομάτως να ισχύει όταν την κυριότητα των κτηρίων απέκτησε το Πολυτεχνείο, δηλαδή στις 27-10-1986. Έκτοτε, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την πλήρη κυριότητα, χωρίς προϋποθέσεις και δεσμεύσεις όσον αφορά τη χρήση των κτηρίων, γεγονός που συνεπάγεται ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αξιοποίηση των κτηρίων, με διαφάνεια και αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, από το 2014 μέχρι και σήμερα, είναι απολύτως σύννομες.

Θα πρέπει, δε, να επισημανθεί ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηρίων έχουν παρουσιαστεί δημόσια και με σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης στις 18 Ιουλίου 2017, το οποίο δημοσίευσαν τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης των Χανίων, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα "Χανιώτικα νέα".