Αλλαγές στο ωράριο εργασίας ισχύει από σήμερα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Περιφέρεια Αττικής καθώς θα πρέπει να προέρχονται σε κύματα στην εργασία τους.

Ειδικότερα για το ωράριο στην Αττική, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προέρχονται στην εργασία τους σε τρία κύματα για τον δημόσιο τομέα, στις 07:00, στις 08:00 και στις 09:00 ενώ θεσπίζεται η ευελιξία και στον ιδιωτικό τομέα κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε τέσσερα κύματα, εντός διώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους ανά μισή ώρα. Για παράδειγμα μία επιχείρηση που ξεκινάει στις 07.00 θα μπορούν οι εργαζόμενοι της να προέρχονται από τις 7.00 ως τις 9.00 το πρωί ανά μισάωρο, δηλαδή το πρώτο κύμα στις 7.00,το δεύτερο κύμα στις 7.30, το τρίτο κύμα στις 8.00 και το τέταρτο στις 8.30.

Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους σε τέσσερα κύματα στις 15.00, στις 15.30, στις 16.00 και στις 16.30. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ξεκινάει τις εργασίες στις 08.00 τότε τα τέσσερα κύματα προσέλευσης των εργαζομένων ορίζονται στις 08.00, 08.30, 9.00 και 09.30 και θα αποχωρούν μετά την συμπλήρωση του 8ωρου σε κύματα.

Τι ισχύει για το ωράριο στην Αττική

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις των εργαζομένων με μερική απασχόληση που μπορούν να αποχωρούν ανά κύματα αλλά και για τους εργαζόμενους που εργάζονται με βάρδιες. Να σημειωθεί ότι η αλλαγή του ωραρίου λόγω των έκτακτων μέτρων που επιβάλλει η αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική δεν μεταβάλλει το είδος των συμβάσεων των εργαζομένων.

Το ωράριο αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου ενώ δεν αποκλείεται να παραταθεί ανάλογα με την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Να σημειωθεί ότι λόγω των νέων μέτρων για τον κορονοϊό αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι παρατείνεται έως 31.12.2020 (αντί 14.9.2020) η δυνατότητα επιχειρήσεων-εργοδοτών, που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν αυτούς υπερωριακά χωρίς σχετική υ.α. έγκρισης, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα δίνεται παράταση έως το τέλος του έτους της δυνατότητας των επιχειρήσεων- εργοδοτών να απασχολούν υπερωριακά εργαζομένους και ας έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς να υπάρξει απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.).

Πηγή: dikaiologitika.gr