Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση: