Ενημέρωση από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι η προθεσμία για ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης για χορήγηση ενίσχυσης (de minimis) εξ αιτίας μείωσης των δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας του  κορωνοιού κατά το έτος 2020 πήρε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ακόμη ενημερώνει   τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ,σύμφωνα με την ΥΑ 5632/2015(ΦΕΚ 2151/Β/2015) που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, κόκκινου τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία και την ΥΑ 4023/2014(ΦΕΚ 1307/Β/2014) που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη ότι:

Η προθεσμία της κατάθεσης αιτήσεων   για χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2021 λήγει στις 31 Οκτωβρίου  2020.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Ρεθύμνου μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.