Για εμπαιγμό κατηγορούν τη Διοίκηση του νοσοκομείου Ρεθύμνου οι έξι υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί με πρόγραμμα stage και παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την κανονική επαναπρόσληψή τους εξακολουθούν να παραμένουν σε αργία.

Με επιστολή τους στην εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση καταγγέλουν την "απαξιώτικη" όπως χαρακτηριστικά λένε, απάντηση του Διοικητή Γ.Μοσχοβάκη ότι λόγω έλλειψης κονδυλίων το Νοσοκομείο προτίθεται να τους προσλάβει χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί για την πληρωμή τους.

Στην επιστολή τους προς την εφημερίδα οι έξι υπάλληλοι αναφέρουν

«Αναφερόμαστε στην συνοπτική και όλως απαξιωτική απάντηση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, κ. Γεωργίου Μοσχοβάκη, που δημοσιεύθηκε στο από 10.2.2011 φύλλο της τοπικής ημερήσιας εφημερίδας του Ρεθύμνου «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», απάντηση που δεν διαφοροποιείται από αυτήν των λοιπών αρμοδίων του ανωτέρω Νοσοκομείου. Η απάντηση αυτή μόνο στις προσωπικές φοβίες των ιθυνόντων του Νοσοκομείου μπορεί να αποδοθεί, φοβίες που σχετίζονται με την πιθανή απόδοσή σε αυτούς ευθυνών για το γεγονός ότι θα συμμορφωθούν προς τις επιταγές του νόμου και της δικαστικής απόφασης που μας δικαιώνει.

Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου και μίας ευνομούμενης πολιτείας, κάποια εκτελεστικά όργανα μπορούν να παραβλέπουν και να παραφράζουν το νόμο και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, κατώτερων και ανώτερων. Αν και η περί ης ο λόγος απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είναι σαφέστατη περί των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν στο μετά τη δημοσίευσή της διάστημα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου οχυρώνεται πίσω από την προσχηματική δικαιολογία ότι δήθεν δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια προς πληρωμή μας και ότι αδυνατεί να τα εξεύρει. Μας καλεί δε να απασχοληθούμε χωρίς καταβολή αποδοχών και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, πρόταση που συνιστά από μόνη της παράβαση σειράς νομοθετικών διατάξεων, για την οποία ο μικρότερος εργοδότης θα βρισκόταν στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των Δικαστηρίων και του ΙΚΑ».