Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ

8 29 33 38 42 Τζόκερ 14


Κατηγορίες - Διανεμόμενα - Επιτυχίες - Κέρδη ανά επιτυχία
5+1               3.914.830,29        -                   0,00
5                        74.114,33        -                   0,00
4+1                                          40           2.500,00
4                                            545                50,00
3+1                                     1.497                50,00
3                                       22.913                  2,00
2+1                                  18.316                   2,00
1+1                                  84.937                   1,50