Τρία μέτωπα έχει ανοίξει η κυβέρνηση με τον κλάδο των φαρμακοποιών, τα οποία δημιουργούν ακόμα περισσότερα. Το πιο αντιφατικό σύμφωνα και με τον  Πρόεδρο της Ένωσης Φαρμακοποιών Ρεθύμνου Σήφη Σπαντιδάκη, είναι η προσπάθεια μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, καθώς έτσι θα λειτουργήσουν περισσότερα φαρμακεία ευνοώντας την αύξηση της κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ενδεχόμενη μάλιστα διάθεση φαρμάκων και από τις υπεραγορές (super markets), ενέχει τον κίνδυνο κυκλοφορίας και στην Ελλάδα, όπως εξάλλου συμβαίνει ήδη στην υπόλοιπη Ευρώπη, «πλαστών» φαρμάκων και χωρίς τη συμβουλή του φαρμακοποιού.

Ως προς τη λειτουργία των φαρμακείων και το Σάββατο κρίνεται από τον  Πρόεδρο της Ένωσης Φαρμακοποιών Ρεθύμνου Σήφη Σπαντιδάκη, ως μη αναγκαία και συνάμα επιβαρυντική του κόστους λειτουργίας των φαρμακείων. Στο Ρέθυμνο ήδη λειτουργούν τα Σάββατα ένα τακτικό και ένα επικουρικό φαρμακείο, αλλά και το διανυκτερεύον. Επίσης λειτουργούν και περιφερειακά του αστικού ιστού φαρμακεία, ανεβάζοντας το ποσοστό λειτουργίας φαρμακείων το Σάββατο σε ποσοστό 18-20% επί του συνόλου. Συναινούν ωστόσο οι φαρμακοποιοί στην αύξηση του ποσοστού στο 25%.

Θετικά κρίνεται το ενδεχόμενο εκπτώσεων επί των τιμολογίων από τους φαρμακοποιούς για άμβλυνση του προβλήματος των ασφαλιστικών ταμείων με την προϋπόθεση να μην καθυστερούν και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη σειρά τους τις πληρωμές έξι και εφτά μήνες, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Ένωσης Φαρμακοποιών Ρεθύμνου Σήφης Σπαντιδάκης.

Σημειώνεται τέλος ότι οι παρατηρούμενες ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά αναμένεται να ενταθούν μέσα στο 2011 κυρίως σε ότι αφορά στα επώνυμα, υψηλού κόστους φαρμακευτικά σκευάσματα και θα δημιουργηθούν προβλήματα στην αγορά. Προς το παρόν ωστόσο η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.