Με αφορμή τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σε καταστήματα τροφίμων.

Το συγκεκριμένοκατάστημα, μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε η σήμανση μελιών, επισημαίνουμε ότι οι συσκευασίες μελιών πρέπει να φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις (υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα - Άρθρο 1 ΔΙΕΠΠΥ),  σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή Νομοθεσία (Καν ΕΕ 1169/11), το άρθρο 63 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τα άρθρα 22 επ. των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε..Π.Π.Υ.):

  • Ονομασία και περιγραφή (άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, αρθρ. 9 παρ. 1 του  ν.1169/11 και άρθρο 22 του ΔΙ.Ε..Π.Π.Υ. ).
  • Καθαρό βάρος (άρθρο 9, 23 του ν. 1169/11).
  • Χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας  (άρθρο 9, 24  του ν. 1169/11)
  • Το όνομα η την εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή η του συσκευαστή  (άρθρο 9, 23 του ν. 1169/11).
  • Συνθήκες συντήρησης και χρήσης (άρθρο 9, 25 του ν. Ν1169/11)
  • Ο αριθμός παραγωγού ή παρτίδας εφόσον απαιτείται (αρμόδια υπηρεσία η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης).
  • Χώρα προέλευσης. Αν το μέλι προέρχεται από δύο κράτη μέλη η άλλες τρίτες χώρες θα πρέπει κατά προτίμηση να υπάρχει ένδειξη «Μείγμα Μελιών Ε.Κ», «Μείγμα Μελιών εκτός Ε.Κ». (άρθρο 9, 26 του ν.1169/11)

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2831340788, 2831340709, 2831340775

 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook