Στη Βιάννο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα εκτελούμενα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης

Τη Βιάννο επισκέφθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Παύλος Μπαριτάκης όπου παρουσία του Δημάρχου Μηνά Σταυρακάκη παρακολούθησαν την εξέλιξη των έργων οδοποιίας που πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό στη περιοχή. 

Στα έργα παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Βιάννου Χαρίλαος Τριγωνάκης, και η προϊσταμένη του τμήματος δομών περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηρακλείου Άννα Ροβίθη. 

Παράλληλα έγινε επίσκεψη και στο περιφερειακό ιατρείο της Ψαρής Φοράδας, έργο που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ και σήμερα βρίσκεται σε φάση κτιριακής κατασκευής. Επίσης οι αιρετοί επισκέφθηκαν το γήπεδο «Πατούχα» όπου η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την ανακατασκευή των αποδυτηρίων, ενώ εξετάστηκαν και οι μελέτες οριοθέτησης των ρεμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων στο Δήμο Βιάννου που βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξης τεχνικού φακέλου για δημοπράτηση από την Π.Ε. Ηρακλείου.