Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Θερίσου (Χανίων) σε εγκεκριμένα προγράμματα Erasmus+ KA229 ως συντονιστής και ως συνεργαζόμενο σχολείο.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Θερίσου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις εγκεκριμένες συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ229) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το 2020. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Μουσικό Σχολείο για πρώτη φορά αναλαμβάνει το ρόλο του σχολείου συντονιστή μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης που κατέθεσε στο ΙΚΥ με τίτλο Learning Cultures via Cinema. Το Μουσικό Σχολειό Θερίσου θα είναι ένα από τα 42 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οποίων τις προτάσεις ενέκρινε το ΙΚΥ σε πανελλαδική κλίμακα.

 Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε και δεύτερη πρόταση του Μουσικού Σχολείου με τίτλο STEAM iSTEAMwork όπου θα συμμετέχει ως συνεργάτης – εταίρος με συντονιστή σχολείο από τη Ρουμανία.

Η συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Θερίσου σε δύο προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων, μέσα σε πανευρωπαϊκό περιβάλλον πανδημίας και αβεβαιότητας που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταδεικνύει ότι τα μέλη της σχολικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου αντιλαμβάνονται θετικά τα πράγματα και προσβλέπουν σε θετική έκβαση των εξελίξεων.  Ενισχύεται έτσι η προσπάθειά που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, το σχολείο να οικοδομήσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ, να διαμορφώσει Ευρωπαίους πολίτες με γνώση και συνείδηση του ρόλου και των δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο της Ε.Ε. και να είναι ένα ανοιχτό Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα δυο προγράμματα συμπράξεων:

Α. Learning Cultures via Cinema

Το Μουσικό Σχολείο Θερίσου (Χανίων) αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA219 "Εγκεκριμένες Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων" με το σχέδιο "I am here too" κατά τη διετία 2017-19, αναλαμβάνει, σύμφωνα με απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τον συντονισμό ενός πρωτοποριακού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ229 "Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων" (School Exchange Partnerships) με τίτλο "Learning Cultures via Cinema" 24μηνης διάρκειας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το Μουσικό Σχολείο Θερίσου είναι το μόνο σχολείο της Κρήτης που αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο στην πραγματοποίηση ενός σχεδίου Εrasmus για τη σχολική χρονιά 2020-21 και μια από τις μόλις 42 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επελέγησαν ως συντονιστές σε όλη την Ελλάδα.

Στο νέο αυτό σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι το Liceul teoretic "Ion Heliade Radulescu" του Targoviste της Ρουμανίας, το Yahya Akel Fen Lisesi της Τουρκίας, το Agrupamento de Escolas de Sátão της Πορτογαλίας, το Medgyessy Ferenc Gimnazium es Muveszeti Szakgimnázium της Ουγγαρίας και το SABA της Βόρειας Μακεδονίας. 

Επιδιώκεται οι συμμετέχοντες μαθητές, ηλικίας 14-18 χρονών, να βελτιώσουν τις ψηφιακές και γλωσσικές ικανότητές τους δημιουργώντας μια ταινία μέσω της οποίας θα προβάλλουν κοινωνικά ζητήματα και θα αναδείξουν θεμελιώδεις αξίες, όπως εκείνες του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και τη δημοκρατία. Παράλληλα, θα καλλιεργηθούν με βιωματικό τρόπο η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα τους ως ενεργών μελών της κοινωνίας μας. Η επαφή τους δε με μαθητές άλλων χωρών και η ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους θα βελτιώσουν τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά και θα ενισχύσουν τη γλωσσομάθειά τους.

Άλλωστε, η συνεργασία αυτή θα στηρίξει τους γενικότερους στόχους του σχολείου μας για την ανάπτυξή του ως οργανισμού που συμμετέχει και σε διεθνή έργα, την καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών του, την ενίσχυση της αυτενέργειας, της ενεργού πολιτειότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών του στις ξένες γλώσσες και τις ΤΠΕ.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συνδυαστούν η εικονική συνεργασία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning και εφόσον καταστή εφικτό, και η φυσική κινητικότητα. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα αφορούν την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα συμμετέχοντα σχολεία, τη διαδικτυακή επικοινωνία με τους μαθητές των σχολείων του εξωτερικού και τέλος την παραγωγή μιας ταινίας από τους μαθητές σχετικά με το θέμα που θα έχουν από κοινού επιλέξει.

Β. STEAM iSTEAMwork

Το "STEAM iSTEAMwork" είναι ένα διεπιστημονικό έργο, διάρκειας 24 μηνών, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες STEAM. Το ακρωνύμιο STEΑM προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Επιστήμη (Science), Τεχνολογία (Technology), Μηχανική (Engineering), Τέχνες (Arts) και Μαθηματικά (Mathematics). Στη συνεργασία συμμετέχουν 6 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες και πιο συγκεκριμένα τα: LICEUL TEHNOLOGICAUREL VLAICULUGOJ από Ρουμανία (σχολείο συντονιστής), Karlisu Sosyal Bilimler Lisesi από Τουρκία, Salcininkur. Eisiskiu Stanislovo Rapolioniogimnazija από Λιθουανία, ADEMINHO/Escola Profissionaldo Alto MinhoInterior από Πορτογαλία, IESMELENDEZ VALDES από Ισπανία και το Μουσικό Σχολείο Θερίσου (Χανίων) από Ελλάδα.

Κίνητρο για αυτό το έργο ήταν η ανάγκη μιας σύγχρονης προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιώντας επιστημονικές και τεχνολογικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Σκοπός του έργου είναι να βελτιωθεί το επίπεδο των μαθητών στα μαθηματικά και  την επιστήμη και να έρθουν οι μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μέσω διασύνδεσης της μάθησης  με την πράξη.

Η συνεργασία με επιστήμονες από τις συμμετέχουσες χώρες, η εργασία μέσω πειραματικών μεθόδων, η χρήση ΤΠΕ και οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους μαθητές στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων σε διαφορετικές θεματικές, όπως επιστήμες STEAM, γλώσσες-επικοινωνία, μουσική, καλλιτεχνικά, αλλά και στα μαθηματικά.

Ταυτόχρονα, το έργο τονίζει τη σημασία της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης, αφού η ποικιλομορφία είναι απαραίτητη για την αριστεία στο STEAM, επιτρέποντας τη δημιουργικότητα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις.

Στο τέλος του έργου οι μαθητές θα έχουν ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τις επιστήμες STEAM.  Επίσης, οι μαθητές θα διδαχθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, καθώς και τις αρχές της ομαδικής και μεθοδικής εργασίας και λήψης αποφάσεων με δημοκρατική και κριτική σκέψη.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές μας θα έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες και το σχολείο μας θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια την πόλη των Χανίων για μια ακόμα φορά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα.