Την 21 Δεκεμβρίου από 06.00 εως 11.00

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του πεδίου βολής “GS” ΝΔ Ν.Κρήτης για δραστηριότητα πυρών μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Την 21 Δεκεμβρίου από 06.00 εως 11.00

‘Υψος ασφαλείας 10.000 πόδια.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.