Στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς ξεκίνησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7, με τη συμμετοχή δύο αθλητών του ΙΟ Χανίων.

Τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Χανίων εκπροσωπούν ο Παράσχος Μπιλάς και η Μαρία Κοζωνάκη.

Η ενημέρωση του ΙΟΧ έχει ως εξής:

Η Ε.Ι.Ο. σε συνεργασία με τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7 στο διάστημα μεταξύ 15– 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.  Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο., όπως εγκρίθηκε από την Επιστημονική Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. Αρκετοί αθλητές/τριες  απ’ όλη την Ελλάδα θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας κατηγορίας LASER 4.7. Η αποστολή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων είναι ο Μπιλάς Παράσχος και Κοζωνάκη Μαρία.