Πώς θα κάνετε την εγγραφή σας

Με την ολοκλήρωση της Πράξεως ERMIS-F του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V A Ελλάδα -Κύπρου 2014-2020 ( Interreg VA Greece Cyprus 2014 2020), καλείται το κοινό σε μια παρουσίαση και συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η δημόσια διαδικτυακή Υπηρεσία ERMIS-F μπορεί να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επαγγελματιών και Φορέων κατά τη διαχείριση και πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ενημέρωση και συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο https://attendee.gotowebinar.com/register/6384492797958012174