Λόγω εργασιών για την σύνδεση του υποβρύχιου καλωδίου Κρήτη - Πελοπόννησος

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες που αφορούν τη σύνδεση του υποβρυχίου καλωδίου διασύνδεσης από την αρμόδια υπηρεσία, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 25.10.2020 ημέρα Κυριακή και από ώρα 06.45 π.μ. έως 10.45 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ – Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ – Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ – Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ – ΟΛΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΑΝΩ ΣΤΑΛΟΣ – ΚΑΤΩ ΣΤΑΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.