Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 • Έγκριση παραχώρησης είκοσι (20) συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
 • Τροποποίηση της 242/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Kοινωφελούς Eπιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ » {Δήμαρχος}
 • Τροποποίηση της 806/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Αντικατάσταση αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων» {Δήμαρχος}
 • Τροποποίηση της 639/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ” {Δήμαρχος}
 • Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος - Χαζιράκης}
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 534/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επεκταση της υπ’αριθμ. 448/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος – αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου }
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Αλόγλου}
 • Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ. {Δήμαρχος}
 • Ορθή  επανάληψη της 187/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Έγκριση λειτουργίας νέας δομής «Δημοτικό Κοινωνικό Πλυντήριο» {Ζερβουδάκη}
 • Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}
 • Συνδιοργάνωση εκδήλωσης (προβολές ταινιών animation)  που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Γιαννακάκης}
 • Παραχώρηση χώρου και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Π.Δ. “Μίκης Θεοδωράκης”  {Γιαννακάκης}
 • Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Κουτσορινάκης)  {Χαζιράκης}
 • Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μεσσαριτάκης)  {Χαζιράκης}
 • Μερική κύρωση της πράξης εφαρμογής Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων στην περιοχή που δεν επηρεάζεται από την επικείμενη επανέγκριση της πολεοδομικής μελέτης Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων με τροποποιήσεις στο αρχικό περιεχόμενο  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 696/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (8/20 Απόφ. Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων) { Χαζιράκης }
 • Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων που αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 090 1004026 και 50 090 ΕΚ00030 που βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού Άνω Δαράτσο ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων (7/20 Απόφ. Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων) { Χαζιράκης }
 • Συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 120615 στο Ο.Τ. 1076 του σχεδίου πόλεως «Χαλέπα» Δήμου Χανίων (Καρύδης Νικόλαος) { Χαζιράκης }
 • Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 28β του σχεδίου Πόλεως Χανίων { Χαζιράκης }
 • Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας στο ΟΤ72 της περιοχής «Κάτω Σούδα» { Χαζιράκης }
 • Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου – οδού Ελ.Βενιζέλου & Νικ. Φωκά {Νικηφοράκης - Χαζιράκης }
 • Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική Μελέτη Πάρκου Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}
 • Διοικητική Αποβολή για τον βοηθητικό χώρο ιδιοκτησίας Αικατερίνης Παπαδάκη {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 2019» {Ξανθουδάκης}
 • Συγκρότηση Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε.ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου “ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔYΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2018”.{Ξανθουδάκης}
 • 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΑΡΚΩΝ” » {Ξανθουδάκης}