Με στόχο να διευρυνθεί η πρωτοβουλία

Η Πρωτοβουλία ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι καλεί τον κόσμο σε σύσκεψη των φορέων την Παρασκευή  23 Οκτωβρίου 2020 στις 8 μμ στο ΤΕΕ προκειμένου να διευρυνθεί η πρωτοβουλία με την ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις, τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων και την σύσταση ομάδων εργασίας.