Το συγκριμένο έργο είναι προϋπολογισμού  615.000 ευρώ

Τη σύμβαση του έργου «Ανάπλασηκαι διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη Δήμου Ρεθύμνης – Τμήμα 2» υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, με τον ανάδοχο εργολάβο.

Το συγκριμένο έργο, προϋπολογισμού  615.000 €, αποτελεί συνέχεια της πρώτης φάσης εργασιών ανάπλασης της οδού,  που έχει ήδη ολοκληρωθεί με παλαιότερη εργολαβία του Δήμου Ρεθύμνης.

Σε αυτή τη δεύτερη φάση, θα γίνουν αναγκαίες  επεμβάσεις αποκατάστασης και διαμόρφωσης διαδρομής πεζών, η οποία σήμερα δεν υφίσταται καθώς και οριοθέτηση της κίνησης των οχημάτων, με εργασίες όπως:

  • Κατασκευή πεζοδρομίων με προστατευτικά στοιχεία, διαμορφώσεις ραμπών κατασκευή όδευσης τυφλών και δαπεδόστρωση.
  • Κατασκευή πλατείας θέασης
  • Φυτεύσεις (Δεντροφυτεύσεις,  ποώδη ή θαμνώδη φυτά και άνθη, ενώ στους μαντρότοιχους του σχολείου θα φυτευτούν αναρριχόμενα φυτά.
  • Φωτισμοί (στην ορισμένη ζώνη τοποθέτησης στοιχείων αστικού εξοπλισμού και δέντρων)
  • Ασφαλτόστρωση δρόμου και διαγράμμιση του.