Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Ανωγείων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.” ύψους 85.000€. »

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη

«Με ικανοποίηση είδαμε να έχει θετική εξέλιξη το αίτημα μας στο ΤΠΔ και στην πρόσκληση που εξέδωσε για τους ορεινούς Δήμους της Ελλάδας με τίτλο “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.»

Ο Δήμος μας θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 85.000€ για την εκπόνηση αναγκαίων μελετών με τελική κατάληξη την χρηματοδότηση του μελετώμενου έργου.

Πριν μερικούς μήνες υποβάλλαμε την πρόταση μας που στόχο είχε να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για την στατική ενίσχυση αλλά παράλληλα την αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

Ένα έργο που το έχουμε ανάγκη ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας δημοτών και εργαζομένων. Ένα έργο που, πέρα της ασφάλειας, στόχο θα έχει την αναβάθμιση της λειτουργικής, αισθητικής προσέγγισης του χώρου.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης θα εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα : Αρχιτεκτονική Μελέτη (Π/Υ 24.000€) • Στατική Μελέτη (Π/Υ 24.000€) • Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες (Π/Υ 24.000€) • Σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης-Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. (Π/Υ 13.000€)

Σύντομα πιστεύω θα έχουμε στην διάθεση μας το αποτέλεσμα των μελετών ώστε να ζητήσουμε την χρηµατοδότηση για την εκτέλεση του σχεδιαζόµενου έργου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»/ «∆ράσεις για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός έλεγχος)»