Η τεχνική υπηρεσία  πραγματοποίησε εκ νέου  αυτοψία  και επιβεβαιώνει ξανά  ότι δεν υπάρχουν βλάβες στις εγκαταστάσεις ύδρευσης. 

Όπως αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΧ: "Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σε συνέχεια παλαιότερου δελτίου τύπου, σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται το φαινόμενο της έντονης θολερότητας του νερού στην περιοχή του Στύλου από όπου τροφοδοτείται με πόσιμο νερό η Δημοτική Κοινότητα Κεραμειών".

Μάλιστα, η ΔΕΥΑΧ χαρακτήριζει σπάνιο το φαινόμενο: "Το φαινόμενο  είναι σπάνιο και πιθανόν αποδίδεται σε καιρικά ή γεωλογικά φαινόμενα και προτείνεται η μη κατανάλωση του νερού, έως ότου υποχωρήσει το φαινόμενο και πιστοποιηθεί με τις σχετικές αναλύσεις η δυνατότητα κατανάλωσής του".

Η ΔΕΥΑΧ θα προβεί μάλιστα σε, εκ νέου ενέργειες: "Η τεχνική υπηρεσία  πραγματοποίησε εκ νέου  αυτοψία  και επιβεβαιώνει ξανά  ότι δεν υπάρχουν βλάβες στις εγκαταστάσεις ύδρευσης ενώ  εντός των επόμενων ημερών θα παραλάβει και θα  εγκαταστήσει  σύστημα καθαρισμού – φίλτρανσης του πόσιμου νερού, ενώ παράλληλα θα γίνει και καθαρισμός των θαλάμων των δεξαμενών σε όλη την Δημοτική Κοινότητα".