Ανακοίνωση από το λιμεναρχείο Χανίων.

Για εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων:

Για ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής "ΚΑΡΑΒΙΑ":