Ιταλοί επιστήμονες κατάφεραν και ανέπτυξαν με επιτυχία μία τεχνητή γλώσσα, της οποίας η τεχνολογία βασίζεται πάνω στην φασματοσκοπία NMR. (Μαγνητικού Συντονισμού).

Η αίσθηση της όσφρησης και τη γεύσης αποτελεί στην πραγματικότητα μία ιδιαίτερα σύνθετη και γνωστική διαδικασία. Τα συστατικά του φαγητού και η εμπειρία του γευσιγνώστη είναι δυνατών να επηρεάσουν τη εκάστοτε δοκιμή. Για να μπορέσουμε να έχουμε έναν απόλυτα αντικειμενικό γευσιγνώστη, πρέπει αναγκαστικά να εξαλείψουμε τελείως τον ανθρώπινο παράγοντα από την διαδικασία.

Τρέχοντα παραδείγματα από των χώρο των ηλεκτρικών αποτελούν η ηλεκτρονική μύτη και η ηλεκτρονική γλώσσα, τα οποία είναι ικανά ωστόσο να αναλύσουν συγκεκριμένα συστατικά, ενώ προϋποθέτουν και μία ορισμένη επεξεργασία πρωτύτερα του ίδιου του δείγματος.

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τους Antonio Randazzo, Anders Malmendal και Ettoro Novellino, προσπάθησαν να ανακαλύψουν μία μέθοδο που θα επέτρεπε σε μία τεχνητή συσκευή να περιγράφει με λεπτομέρεια μία γεύση.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο επέλεξαν να δοκιμάσουν την μέθοδο με της NMRφασματοσκοπίας, ως ένα εργαλείο το οποίο θα ανέλυε τις γεύσεις δίχως να χρειάζεται να προχωρήσει στη χρήση χημικών.

Όπως αναφέρει το proho.gr, η NMR είναι σε θέση να διακρίνει και να διαχωρίζει δείγματα βάσει της χημικής τους σύστασης. Δεκαοχτώ κονσέρβες τομάτας αναλύθηκαν τόσο από την τεχνητή γλώσσα, όσο και από ανθρώπινους γευσιγνώστες, και τα αποτελέσματα του τεχνητού ήταν αρκετά ενθαρρυντικά μιας και συσχετίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις περιγραφές της γεύσης της ντομάτας. Μελλοντικές μελέτες θα αποδείξουν το κατά πόσο θα είναι ιδανικό και για άλλα είδη τροφίμων, όμως προς το παρόν ίσως τις ντομάτες μας τις ελέγχουν «ρομποτικές» γλώσσες...