Την ένταξη των 13 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) του ΕΟΤ που είχαν συσταθεί με το νόμο 3270 του 2004, στις νέες αιρετές περιφέρειες, σχεδιάζει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Πρόκειται για μία κίνηση που γίνεται στο πλαίσιο της διακηρυγμένης από την κυβέρνηση αποκέντρωσης και της δημιουργίας του, λεγόμενου, επιτελικού κράτους.

Για το λόγο αυτό σε πρώτη φάση η ΠΥΤ, που έχουν ως αντικείμενο, κυρίως, τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πιστοποίηση των ξενοδοχείων, θα ξεκινήσουν στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των περιφερειών, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να ενταχθούν σε αυτές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 186 του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/10) οι περιφέρειες αναλαμβάνουν την «κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας».

Παράλληλα παρέχουν γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), ενώ καταρτίζουν, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχέδιο ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook