Σε παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2010, αναγκάστηκε να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, μετά τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα Taxis.

Συγκεκριμένα, όσοι τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση μέχρι τις 12 Απριλίου ενώ, όσοι τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας μέχρι τις 23 Μαΐου.

Όλοι αυτοί οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες εκκαθαριστικές δηλώσεις αποκλειστικά μέσω του ΤaxisNet και τις τροποποιητικές και εκπρόθεσμες δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή.

Της υποχρεωτικής υποβολής της δήλωσης μέσω internet εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης μέσα στο 2010, καθώς και όσοι υποβάλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση πριν από τις 21 Φεβρουαρίου οπότε και από τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία της TaxisNet να αποδεχτεί τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ηλεκτρονικά, αυτές θα υποβάλλονται στην αρμόδια εφορία μέχρι την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της εκκαθαριστικής ημερομηνίας υποβολής.

Το υπουργείο Οικονομικών δηλαδή αναγνωρίζει τα προβλήματα που αποκάλυψε σήμερα το CapitalTax, καθώς αναφέρει ότι τεχνική αδυναμία μπορεί να συμβεί σε περίπτωση δυσλειτουργίας του TaxisNet ή σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί τουλάχιστον μια περιοδική δήλωση, ενώ διενεργήθηκε προσωρινός έλεγχος για τις περιόδους αυτές, εμφανίζονται ανεπαρκή στοιχεία στο σύστημα σχετικά με την υποχρέωση του φορολογούμενου να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις.

Για τον σκοπό αυτό παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών ΦΠΑ, οι οποίες υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και απορροφήθηκαν λόγω λανθασμένης καταβολής χρεωστικού υπολοίπου.

Η παράταση φτάνει μέχρι και την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την σχετική προθεσμία, εφόσον η εκκαθαριστική δήλωση είχε υποβληθεί αρχικά εμπρόθεσμα, είχε δοθεί εμπρόθεσμα εντολή πληρωμής στην τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο του χρεωστικού ποσού στον λογαριασμό του υπόχρεου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους προϊσταμένους των ΔΟY να επιτρέψουν στους υπόχρεους να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή την δήλωση, εφόσον εκτιμούν ότι υπάρχει πραγματική αδυναμία υποβολής της ηλεκτρονικά.

capital.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook