Μετάθεση ημερομηνίας συνεδρίασης του Δ.Σ.

H Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 17/11/2020 & ώρα 15:00, για συμβολικούς λόγους ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου την ημέρα αυτή, μετατίθεται για την Πέμπτη 19/11/2020 και ώρα 15:00, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 17/11/2020 (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ την 15/1/2020, 29/1/2020,  19/2/2020, 21/2/2020, 26/2/2020, 11/3/2020, 4/5/2020 και 27/5/2020  {Πρόεδρος} 

2. Ένταξη του Δήμου Χανίων στο «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη» {Δήμαρχος} 

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου} 

4. Τροποποίηση της 560/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ΄επέκταση της 487/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου} 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020  {Αλόγλου} 

6. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020 Δήμου Χανίων {Αλόγλου} 

7. Έγκριση σχεδίου σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2021  Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης} 

8. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2021  Περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης } 

9. Mεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50  110 0233007 και 50 110 ΕΚ00039 που βρίσκονται στη θέση ‘’Καστροχώρι’’ περιοχή Περιβόλια, Δ.Ε. Θερίσου, του Δήμου Χανίων (10/2020 Απόφ. Επιτρ. Πολεοδομικών Θεμάτων) {Χαζιράκης} 

10. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50  110 0601117 και 50 110 ΕΚ00042, που βρίσκονται στον οικισμό Μαριανά Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης} 

11. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου προς την ιδιοκτησία με κ.κ. 100418/ΟΤΕ4000 του σχεδίου πόλεως «Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης} 

12. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 86/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της 408/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων στις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 089 1402060 και 50 089 ΕΚ00075 που βρίσκονται εντός οικισμού Μουρνιές Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων (συμπλήρωση στοιχείων μηχανικού {Χαζιράκης} 

13. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική Μελέτη Πάρκου Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης} 

14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Οδυσσέως στη περιοχή Βλητέ Σούδας {Ξανθουδάκης}

15. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2018» {Ξανθουδάκης} 

16. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΌΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ & ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 2019” {Ξανθουδάκης} 

17. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης} 

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΙΟΪΑΣ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ» {Ξανθουδάκης} 

19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ» {Ξανθουδάκης} 

20. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. στον ΑΓΙΟ ΟΝΟΥΦΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ της ΔΕ Ακρωτηρίου, ΔΚ Κουνουπιδιανών του Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook