Η παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης του πληθυσμού και των μαθητών δημιουργεί νέα δεδομένα στην ανάγκη κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία προσωρινά και με ελλιπέστατες διαδικασίες και μέσα επιχειρήθηκε να καλυφθεί με την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ).

Όπως διαφαίνεται, η μαθητική περίοδος είναι πιθανόν να παραταθεί και η Τηλεκπαίδευση δεν αποκλείεται να αναδειχθεί το σοβαρότερο εργαλείο, κάλυψης των μαθησιακών αναγκών.

Είναι ευκαιρία να δημιουργηθεί μία νέα κουλτούρα στο τρίγωνο Εκπαιδευτικοί – Μαθητές – Κράτος που προϋποθέτει όμως τον σχεδιασμό και την ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις κατάλληλες δομές στήριξης και την κρατική μέριμνα για την εξάλειψη των ανισοτήτων στους μαθητές. Κυρίως όμως, απαιτείται πολιτική βούληση για ένα δημόσιο σύστημα παιδείας προς όφελος των πολιτών και των νέων γενεών. Αυτή η νέα σχέση μπορεί να είναι η πολύτιμη κληρονομιά της κρίσης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τις όλες φυσικές αδυναμίες της, αποτελεί σημαντικό βοήθημα – συμπλήρωμα της ζωντανής διδασκαλίας και στο έργο αυτό, το εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό παίζει για την Παιδεία τον ρόλο που παίζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ στην Υγεία για την προστασία της γενικής υγείας του πληθυσμού από την πανδημία. Άλλωστε, η επικαιρότητα έδειξε οτι οι εκπαιδευτικοί με τις προσπάθειές τους, βρίσκονται μπροστά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Tο Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές του που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φροντιστηριακή εκπαίδευση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του.

Η ασφάλεια των μαθητών και των εργαζομένων του φροντιστήριου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαν να ενθαρρύνουν ενεργά την εθνική προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, συμμετέχοντας με κάθε τρόπο στα μέτρα επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στη χώρα μας.

Οι μαθητές συνεχίζουν να μαθαίνουν (φυσικά εξ αποστάσεως για τη συγκεκριμένη περίοδο), με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό όλων των τάξεων και των μαθημάτων, με χιλιάδες ασκήσεις, διαγωνίσματα, βιντεομαθήματα, ηλεκτρονικά βιβλία – σχολικά βοηθήματα, πλατφόρμες e-learning, e-μαθητής, e-καθηγητής κλπ!

Το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, παρέχεται στο σύνολο των μαθητών του φροντιστηρίου μέσω εύχρηστης διαδικτυακής πλατφόρμας, υποβοηθούμενης από τα αρτιότερα εποπτικά και εκπαιδευτικά μέσα, όπως διαδραστικούς πίνακες – smart boards αφής, ηλεκτρονικές γραφίδες, βιντεοπροβολείς κλπ.

Οι νέες τεχνολογίες δίνουν δυναμικά πλέον το παρόν στη ζωή σήμερα και προαναγγέλλουν το στίγμα τους για την επόμενη ημέρα, μετά την εξομάλυνση της παρούσας κατάστασης της πανδημίας.

Όταν περάσουν αυτές οι δύσκολες για όλους μας ημέρες, καθηγητές και μαθητές, θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους από κοντά πλέον, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί κενά στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία συνεχίζεται κανονικά.