Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ.

1.Γνωρίζεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή -ΔΛΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας, επεκτάθηκε με την δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για άδειες χειριστών ταχυπλόου σκάφους.

2.Υπενθυμίζεται ότι, η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://edla.hcg.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι νέες κατηγορίες αιτήσεων που εξυπηρετούνται είναι οι παρακάτω:

2.1.Απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους άνευ εξετάσεων.

2.2.Έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (με συμμετοχή σε εξετάσεις).

2.3.Έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια στοιχείου).

2.4.Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας).

3.Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή παλαιού εντύπου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (πχ. περίπτωση ανανέωσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή έκδοσης αντιγράφου λόγω φθοράς ή μεταβολής προσωπικών στοιχείων), ταυτόχρονα με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πραγματοποιείται συνεννόηση με την Υπηρεσία μας για την επιστροφή της πρωτότυπης άδειας χειριστή, προκειμένου εν συνεχεία διεκπεραιωθεί το σχετικό αίτημα.

4. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση δύναστε να έρχεστε σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.