Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών, οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι να αποφύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη περιοχή

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση εκπαιδευτικών βολών φορητού οπλισμού στο Πεδίο Βολής Μάλεμε ως εξής:

Στις 24 Νοεμβρίου 2020 καθώς και 1 Δεκεμβρίου 2020

Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών, οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι να αποφύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη περιοχή