Λόγω εργασιών σήμανσης για χωροθέτηση ειδικών θέσεων: Αυτή την Παρασκευή (27/11).

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, γνωστοποιείται ότι για την ερχόμενη Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο αριστερό τμήμα, όλου του μήκους της οδού Κυδωνίας.

Η απαγόρευση οφείλεται στις εργασίες σήμανσης για χωροθέτηση ειδικών θέσεων, στο αριστερό μέρος και καθ’ όλο το μήκος του δρόμου. Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι οδηγοί οχημάτων όπως αποφύγουν την στάθμευση στα αριστερά της οδού, για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες.