Η κυκλοφορία των οχημάτων έως την αποκατάσταση του δρόμου θα πραγματοποιείται από τις τοπικές οδούς.

Αναλυτικά:

Σας γνωρίζουμε ότι  διακόπτεται η κυκλοφορία λόγω έργων αποκατάστασης εκτεταμένης τοπικής καθίζησης  από τις πρόσφατες κακοκαιρίες στον επαρχιακό δρόμο Ραμνή –Φρέ (τμήμα Ραμνή- Μελιδόνι) .

Η κυκλοφορία των οχημάτων έως την αποκατάσταση του δρόμου θα πραγματοποιείται από τις τοπικές οδούς.

Με την ολοκλήρωση των έργων θα δοθεί νεώτερη ανακοίνωση.