Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 1.12.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • Νεροκούρου (περιοχή ΜΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥΜ – Πλατεία Καφενεία – Γήπεδο – Τζομπανάς), Μετόχι Μουρνιών – Χαρακιάς – Παράλληλος Εθνικής Οδού (περιοχή Τερζή – Ραμπαλάκου – ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ).

Στις 2.12.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

  • Πρόβαρμα – Σαμωνάς – Χιλιομουδού – Κυριακοσέλλια – Ραμνή – Καρρές – Στύλος – Στύλος ΕΤΑΝΑΠ – Φαράγγι.

Στις 3.12.2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στις παρακάτω οδούς:

  • Χανιά (διασταύρωση Υψηλαντών με Κ. Σφακιανάκη και οι παράπλευροι οδοί).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.