Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο έρευνας υποψήφιου διδάκτορα στο Πολυτεχνείο Κρήτης - Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ανώνυμα

Αυτή την περίοδο, η κοινωνία μας πλήττεται από το 2ο κύμα κορωνοϊού. Η κυβέρνηση λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, έλαβε μία σειρά από μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου. Ο στόχος αυτής της έρευνας θα δείξει σε τι βαθμό συμφωνούν οι δημότες των Χανίων με τα μέτρα που έχουν καθοριστεί και κατά συνέπεια σε τι βαθμό νιώθουν ασφαλείς απέναντι στην πανδημία.

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται από τον υποψήφιο διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης, Στράτου Καρτσωνάκη, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών" από την σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κάθε απάντηση είναι σημαντική για την ορθή εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη.

Απαντήστε στις ερωτήσεις της έρευνας εδώ