Η τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας Facebook του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Ψηφιακή Τελετή Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00. Η τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας Facebook του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο πλαίσιο της τελετής θα πραγματοποιηθούν οι απονομές:

στον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Υδρογεωχημικής Μηχανικής

στον κ. Απόστολο Δόλλα, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε αναγνώριση του εξαιρετικού διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο.

στον κ. Μάρκο Κιμιωνή, Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε αναγνώριση του διδακτικού / εργαστηριακού του έργου.

 • Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2020

Πρόγραμμα Τελετής

Ψηφιακή Είσοδος Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητόρων Σχολών
Χαιρετισμός Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. Ευάγγελου Διαμαντόπουλου

Απονομή

 • Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2020
 • Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου Mέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2020 στον κ. Μάρκο Κιμιωνή, Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε αναγνώριση του διδακτικού / εργαστηριακού του έργου.
 • Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2020 στον κ. Απόστολο Δόλλα, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε αναγνώριση του εξαιρετικού διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Βραβείου Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2020 στον κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Υδρογεωχημικής Μηχανικής

Ομιλία του Τιμώμενου με το Βραβείο Αριστείας 2020

Απονομή

 • Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Διεθνούς Διατμηματικού ΠΜΣ «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management» των Σχολών ΜΠΔ και ΗΜΜΥ

Λήξη Ψηφιακής Τελετής Απονομής – Αναμνηστική Φωτογράφιση

Η τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας Facebook του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σχετική  Ιστοσελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=13015