Η σχετικές ενημερώσεις από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής ¨ΜΥΡΤΩΟΝ¨

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής ¨ΜΥΡΤΩΟΝ¨ για  δραστηριότητα πυρών μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:  

Α) φ: 36ο 40΄00΄΄Β και λ: 023ο40΄00΄΄Α, 

Β) φ: 36ο 40΄00΄΄Β και λ: 024ο10΄00΄΄Α, 

Γ) φ: 36ο 20΄00΄΄Β και λ: 024ο10΄00΄΄Α, 

Δ) φ: 36ο 20΄00΄΄Β και λ: 023ο40΄00΄΄Α, 

Την 16 Δεκεμβρίου 2020 από 0800Z έως 1600Z και την 17 Δεκεμβρίου 2020 από 0800Ζ έως 1600Ζ ΄Υψος ασφαλείας: 24000 πόδια 

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή  διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. 

3. Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην  παρούσα. 

Ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ»

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» για τις κάτωθι  ημερομηνίες, μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων λόγω άσκησης πυρών. 

την 14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2020 από 0600Z έως 1500Z και 1600Ζ έως 2100Ζ. 

την 17 Δεκεμβρίου 2020 από 0600Z έως 1500Z  

ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Β. ΚΑΡΑΒΙΑ 

Α) φ: 36ο 56΄ 00’’ Β και λ: 023ο29΄ 00’’ Α, 

Β) φ: 36ο 42΄ 00’’ Β και λ: 023ο32΄ 00’’ Α, 

Γ) φ: 36ο 41΄ 00’’ Β και λ: 023ο48΄ 00’’Α, 

Δ) φ: 36ο 47΄ 00’’ Β και λ: 023ο55΄ 00’’ Α, 

- Ύψος ασφάλειας 15000 πόδια για την 14, 15 & 16 Δεκεμβρίου 2020 από 1600Ζ έως 2100Ζ  - Ύψος ασφάλειας 18000 πόδια για την 15, 16 & 17 Δεκεμβρίου 2020 από 0600Ζ έως 1500Ζ  

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης  από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. 

3.Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.  


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook