«Πράσινο» φως για τη ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους (έως 60 δόσεις και με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης) των μεγάλων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία «ανάβει» ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός ενεργοποιείται η Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου για να «διευκολύνει» την είσπραξη των μεγάλων οφειλών, οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες και υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Η ηγεσία του υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά λόγω της ύφεσης, σχεδιάζει αντίστοιχη ρύθμιση και για οφειλέτες που χρωστούν μικρότερα ποσά, έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους αλλά δυσκολεύονται να καταβάλλουν τις δόσεις που έχουν ρυθμιστεί.

Η Επιτροπή για τους μεγαλο-οφειλέτες θα αρχίσει να λειτουργεί υπό την προεδρία της γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθ. Δρέττα και θα αποφασίζει για οφειλές ύψους πάνω από 300.000 ευρώ για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πάνω από 80.000 ευρώ για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 200.000 ευρώ για τον ΟΓΑ.

Κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση

Στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής θα είναι «το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης», υπογραμμίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής