Την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού του πληθυσμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου του Κορωνοϊού ζήτησε με ερώτηση του από τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής ΝΔ Β´ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Σύμφωνα με το κείμενο της Ερώτησης:

Τα μέχρι στιγμής 1,7 εκατομμύρια θυμάτων παγκοσμίως εντός 9 μηνών απέδειξαν, ότι η Covid-19 συνιστά απειλή ισαξία των λοιπών γνωστών θανατηφόρων και αναπηρικών λοιμώξεων στην ιστορία της ανθρωπότητάς. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ A 54/11.03.2020) αρ 4 παρ 3.Α.iii.β:, όπου ρητώς προβλέπεται, ότι : «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημοσίας Υγείας ( ΕΕΔΥ), υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου».

Η υποχρεωτικότητα αυτή προκύπτει με σαφήνεια και από την απόφαση του ΣτΕ (Δ΄ Τμήμα 7μ 2387/2020) σχετικά με την προσφυγή γονέων κατά της διαγραφής των παιδιών τους από παιδικό σταθμό Δήμου λόγω αρνήσεως των παιδικών εμβολιασμών, που αφορούν επικίνδυνες θανατηφόρες και αναπηρικές νόσους, ανέφερε ο κ. Βαρτζόπουλος. Η ομοιότητα του σκεπτικού του Ανωτάτου Δικαστηρίου με το ζήτημα του αντι-Covid εμβολιασμού εγγίζει την απόλυτο ταύτιση:

«Η μέριμνα για τη δημόσια υγεία αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, στο πλαίσιο της οποίας οφείλεi να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία…

Το μέτρο του εμβολιασμού, καθ’ εαυτό, συνιστά σοβαρή μεν παρέμβαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου πλην όμως συνταγματικώς ανεκτή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ότι προβλέπεται από νομοθεσία, υιοθετούσα τα επιστημονικά πορίσματα και

β) ότι παρέχεται δυνατότητα εξαίρεσης σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες αυτός αντενδείκνυται.

Η παρέμβαση, εφόσον κρίνεται αναγκαία για την προστασία της υγείας και τρίτων (λ.χ. που δεν έχουν ακόμη εμβολιασθεί, ατόμων που δεν επιτρέπεται για ιατρικούς λόγους να εμβολιασθούν) δεν είναι δυσανάλογη ..του.. συνταγματικού δημοσίου σκοπού»

Ο Βουλευτής κλείνοντας ρωτά αν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης

1.Η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του συνόλου των μονίμων δημοσίων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) υπαλλήλων της Γενικής Κυβερνήσεως και των ενστόλων Σωμάτων, όπως και ειδική μέριμνα σε περιπτώσεις ενδεχομένης αρνήσεως ιδίως των υπηρετούντων σε υπηρεσίες ιδιαιτέρας λειτουργικής σημασίας, επαφής με το κοινό, των προϊσταμένων θέσεων ευθύνης κοκ.

2.Η έκδοση μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημερώσεως, κατόπιν ειδικής εισηγήσεως της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κανονιστικού πλαισίου εντοπισμού και αντιμετωπίσεως από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης φαινομένων σκόπιμης παραπλάνησης του κοινού.

3.Η ενημέρωση του κοινού, ότι αρχομένης της 3ης φάσης του εμβολιασμού, από του 2ου εξαμήνου 2021, δεν θα υπάρξει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων πάσης φύσεως, που λόγω πλημμελούς εμβολιασμού του προσωπικού τους και συνεπαγόμενης εμφάνισης κρουσμάτων θα υποχρεούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε περιορισμό ή και άρση της λειτουργίας τους.

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook