Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης πιστώσεις 3.6 εκ Ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων – ποταμών για αντιπλημμυρική προστασία στους  Δήμους  Ρεθύμνης & Μυλοποτάμου.

Τη διάθεση συνολικών πιστώσεων ύψους 3,6 εκ Ευρώ για  δύο μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενέκρινε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών Ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων Πλατανιά,, Ξεριάς – Πηγιανός, Αρσανιώτης, Καρούλιος, Αρκαδιώτης, Καμαράκι, Κοτσολίδι, Κόρακα Καμάρα, ρέματα ευρύτερης περιοχής οικισμών Μέσης, Κυριάννας, Μαρουλά, Άδελε. Πρίνος, έρφοι, Πίκρι, ρέμα που διασχίζει την ΕΟ Λούτρα – Βιράν Επισκοπή, καθώς και άλλων μικρότερων ρεμάτων  του Ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνης.

Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών  Δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό των ρεμάτων Γεροποτάμου, και παραποτάμων του, όπως το Μαργαριτιανό ρέμα, τα ρέματα στο Χάνι Αλεξάνδρου, το ρέμα από Αγγελιανά, το ρέμα στο Γενή Γκαβέ, τα ρέματα, που διατρέχουν τους οικισμούς Περάματος, Δαφνέδων, Μαργαριτών, Δοξαρού, Ζωνιανών και άλλα μικρότερα ρέματα του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σημειώνεται ότι οι όλες οι προτεινόμενες εργασίες, θα ξεκινήσουν άμεσα, λόγω της διαδικασίας του κατεπείγοντος.  

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασής της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση Επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών του έργου «Επείγουσες  εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Δρόμο Λούτρα – Βιράν Επισκοπή  και συνδεόμενοι δρόμοι», καθώς το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή οδού προσπέλασης στον Τόπο του Βοσκού», στο Δήμο Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 91.500 Ευρώ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook