Ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, με ερώτησή του στη Βουλή, θέτει στο νέο Υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα το ζήτημα της διαχρονικά άδικης αντιμετώπισης των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας στα νησιά και την Κρήτη, έναντι αυτών της ηπειρωτικής χώρας.  

Τονίζει ότι παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, οδήγησαν σε μέση απόδοση των σχετικών επενδύσεων στην Κρήτη και στα νησιά κατά 3% χαμηλότερη σε σχέση με αυτές της ηπειρωτικής χώρας. Αυτό από τη μια αδικεί τις κατά κανόνα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά της Κρήτης και των νησιών, αφ’ ετέρου προκαλεί στρέβλωση της αγοράς: καθιστά λιγότερο ελκυστικές τις επενδύσεις εκεί ακριβώς που χρειάζονται (στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου και το υψηλότερο μέσο κόστος παραγωγής ενέργειας) και τις ωθεί προς τα εκεί που χρειάζονται λιγότερο, στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά!  

Η διαχρονική αδικία επιδεινώθηκε με πρόσφατες ρυθμίσεις με τις οποίες οι μονάδες ΑΠΕ των νησιών καλούνται να συνεισφέρουν στη μείωση ενός ελλείματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ που δημιουργήθηκε όχι από τις ίδιες αλλά από τις μονάδες της ηπειρωτικής χώρας!

Ο Μ.Βολουδάκης καταλήγει ζητώντας διόρθωση της στρέβλωσης αυτής. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα

Θέμα: Αδικούνται τα φωτοβολταϊκά στην Κρήτη και τα άλλα μη διασυνδεμένα νησιά 

Με το new deal του 2014, η πολιτεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις τιμές με τις οποίες αποζημιώνονταν οι παραγωγοί ρεύματος από ΑΠΕ για τις ποσότητες ρεύματος που εισέφεραν στο σύστημα ή στο δίκτυο. Ήταν μια μείωση που σε γενικές γραμμές ήταν δικαιολογημένη και αναγκαία, όπως εκτενώς παρουσιάσθηκε κατά τη σχετική συζήτηση τότε στη Βουλή.

Όμως η ρύθμιση δεν εφαρμόσθηκε με αναλογικό και δίκαιο τρόπο σε όλη την επικράτεια. 

Το σκεπτικό του νόμου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ήταν οι τιμές να μειωθούν τόσο ώστε να οδηγούν σε εσωτερική απόδοση της μέσης επένδυσης (IRR) 13.5%.

Σύμφωνα όμως με το Σύλλογο Παραγωγών Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η μέση απόδοση των επενδύσεων ΑΠΕ, και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ), στα μη διασυνδεμένα νησιά (ΜΔΝ) υπολογίσθηκε βάσει λανθασμένων υποθέσεων! Το γεγονός αυτό οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στην απόδοση των επενδύσεων στα νησιά σε σχέση με αυτή που επεβλήθη στην ηπειρωτική χώρα.     

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ υπέθεσε: 

α) μέση ισχύ ΦΒ σταθμού στα 100 kW, ενώ στην πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που αναρτώνται στο resoffice.gr, επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, η μέση ισχύς είναι 80 kW 

β) μέση παραγωγή 1700 kWh/kW, ενώ η πραγματική, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, δεν υπερβαίνει τις 1600 kWh/kW! 

Με αυτό τον τρόπο, η απόδοση των ΦΒ μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά υπερεκτιμήθηκε κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες. Με άλλα λόγια,  με τη νομοθετική ρύθμιση του 2014, στο μεν διασυνδεδεμένο σύστημα η μέση απόδοση (IRR) έφθασε πράγματι στο 13.5% όπως προβλέπονταν, όμως στα μη διασυνδεδεμένα νησιά περιορίσθηκε στο 10.5%! Πρόκειται για μια ρύθμιση που αδικεί τις κατά κανόνα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στα νησιά. 

Με την πρόσφατη ρύθμιση για την κάλυψη του νέου ελλείματος που δημιουργείται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) συνεχίζεται η διακριτική εις βάρος των μη διασυνδεδεμένων νησιών μεταχείριση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, ο ΕΛΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών, εμφανίζει πλεόνασμα κάθε χρόνο από το 2018 και μετά, φθάνοντας αθροιστικά στα 215 εκ. ευρώ για το διάστημα ως τον Ιούλιο του 2020. 

Ενώ λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μη διασυνδεδεμένα νησιά δε συμβάλλουν στη δημιουργία του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ, τους επιβάλλεται να συνεισφέρουν στην κάλυψή του όσο και οι μονάδες του διασυνδεδεμένου συστήματος που το δημιουργούν!

Η διαχρονικά άνιση αντιμετώπιση των φωτοβολταϊκών μονάδων στα ΜΔΝ, θέτει θέματα συνταγματικότητας των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και αποτελεσματικότητας λειτουργίας της αγοράς: η στρέβλωση των τιμών, καθιστά λιγότερο ελκυστικές τις επενδύσεις εκεί ακριβώς που χρειάζονται (στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου και το υψηλότερο μέσο κόστος παραγωγής ενέργειας) και τις ωθεί προς τα εκεί που χρειάζονται λιγότερο, στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά!    

Η στρέβλωση αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί με διόρθωση του λάθους στους υπολογισμούς του new deal του 2014, χωρίς βεβαίως επιβάρυνση στον καταναλωτή.

Ερωτάται ο Υπουργός:

- Επιβεβαιώνονται οι υπολογισμοί του Συνδέσμου Παραγωγών Φωτοβολταϊκών των  ΜΔΝ ως προς τη μέση ισχύ και τη μέση παραγωγή των μονάδων τους; 
- Αν ναι, θα προβεί ο Υπουργός σε διόρθωση των σχετικών τιμών ώστε να εξομαλυνθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των IRR διασυνδεδεμένου και μη διασυνδεδεμένου συστήματος ;
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook