Τη διάθεση συνολικών πιστώσεων ύψους 1.854.400 Ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών και  αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, ενέκρινε στη χτεσινή  συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:

-       Αποκατάσταση κατολίσθησης τμήματος επαρχιακής οδού «Ρέθυμνο – Παλέ», προϋπολογισμού 1.200.000 Ευρώ. Η εργολαβία προβλέπει εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν σε διάφορες θέσεις τοιχία από σκυρόδεμα για ανάσχεση καταπτώσεων, ενώ 400 μέτρα μετά την ταβέρνα «Πύργος» θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος με τοιχίο άνωθεν αυτού. Επίσης θα κατασκευαστεί ανοιχτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη τάφρος, που θα ξεκινάει 150 μέτρα μετά τη διασταύρωση προς Καρέ και για μήκος περίπου 350 μ, που θα καταλήγει σε παρακείμενο ποταμό για αποστράγγιση των ομβρίων, που λιμνάζουν στην περιοχή και προκαλούν προβλήματα στην οδό. Επιπλέον θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα, που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις ή από όμβρια ύδατα.

-       Αποκατάσταση από πλημμύρες Γέφυρας Αγγελιανών και τμήματος επαρχιακής οδού 24, προϋπολογισμού 280.000 Ευρώ. Στο πλαίσιο της εργολαβίας θα κατασκευαστεί νέο τεχνικό (οχετού Κ6-5) καθαρού ανοίγματος 6μετρων και ύψους 5 μέτρων σε επαφή με το παλιό ώστε να διευρυνθεί το άνοιγμα του ρέματος στη θέση διάβασης της οδού. Επίσης θα κατασκευαστούν τεχνικά εισόδου – εξόδου που θα καλύπτουν το παλιό και το νέο τεχνικό, κατασκευή λιθορριπών κοιτοστρώσεων και προστασίας πρανών, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση της οδού στο μήκος που είναι κατεστραμμένη και η τοποθέτηση μονόπλευρου στηθαίου ασφαλείας στις δύο πλευρές της οδού επί των τεχνικών σε όλο το μήκος διάβασης του ρέματος.

-       Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών ποταμού Καλονύχτη, προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό του ποταμού Καλονύκτη, που ξεκινάει από το Μαλάκι και εκβάλλει στον Πετρέ καθώς και ορισμένων κρίσιμων παραποτάμων του με σκοπό την προστασία των περιοχών, που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 10ης Νοεμβρίου 2020.

-       Καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών για αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων περιοχών ποταμού Καρούλιου, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ. Το Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε αναγκαίες επείγουσες εργασίες για τον καθαρισμό του ποταμού Καρούλιου με σκοπό την προστασία των περιοχών, που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της 10ης Νοεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις συμπληρωματικές συμβάσεις των  έργων «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό τμήμα Κισσού Κάμπος – Βάτος – Κεραμέ και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 319.000 Ευρώ και «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ρουσσοσπίτι – Χρωμοναστήρι Ε.Ο 15, Περιβόλια – Χρωμοναστήρι και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 248.000 Ευρώ. Τέλος, εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων ανατολικού τμήματος Δήμου Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 69.936 Ευρώ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook