Ο πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ στις 10-6-2020, 1-7-2020, 15-7-2020, 29-7-2020, 19-8-2020, 9-9-2020, 28-9-2020 {Πρόεδρος}

2. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}

3. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

4. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων {Γιαννακάκης}

5. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}

6. Συγκρότηση Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2020 {Αλόγλου}

7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών { Αλόγλου }

8. Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής κινητών & ακινήτων πραγμάτων (αρ.199 παρ.2, 186 παρ.5 ΔΚΚ και ου άρθρου 7 ου ΠΔ 270/81) { Αλόγλου}

9. Καταβολή τελών στάθμευσης µε ξυστές κάρτες στάθμευσης { Αλόγλου}

10. Ρυθμίσεις μισθωμάτων σχολικών κυλικείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βαδάκης}

11. Ρυθμίσεις μισθωμάτων σχολικών κυλικείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Βλαζάκης}

12. Ανανέωση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Γαύδου, που αφορά την άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από τον Δήμο Χανίων για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου {Τσουπάκης}

13. Αναγνώριση της οδού που ενώνει τους οικισμούς Όαση και Βαρύπετρο της Δ.Ε. Θερίσου Δ. Χανίων ως κύρια δημοτική (απόφαση 12/2020 επιτρ.Πολεοδομικών Θεμάτων {Χαζιράκης}

14. Διόρθωση της θέσης του σημείου 8΄ και τον ακριβή εντοπισμό των σημείων 8, 9 του οικισμού Πυθάρι Δ.Ε. Ακρωτηρίου { Χαζιράκης }

15. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 120910 στο ΟΤ1048 της περιοχής «Χαλέπα» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }

16. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

17. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή εκτός οικισμού Μουρνίων “ ΧΑΛΕΝΑ “ της Δ.Ε. Ελ . Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

18. Έγκριση 1ου/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook