Την επόμενη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου, αρχίζει η δημοπρασία για τμήματα της φασματικής περιοχής των 900 MHz και το διαθέσιμο φάσμα στην περιοχή των 1800 MHz, για τις οποίες ενδιαφέρον έχουν εκφράσει οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η ΕΕΤΤ είχε τοποθετήσει τον στόχο των εσόδων σε τουλάχιστον 240 εκατ. ευρώ.

Κατά το αρχικό στάδιο, στις τρεις εταιρείες εκχωρήθηκε -σύμφωνα με την αίτησή τους- το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 900 MHz, που είχε εκ των προτέρων δεσμευθεί για αυτές.

Το συνολικό τίμημα που εξασφάλισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το Ελληνικό Δημόσιο στην πρώτη φάση, ανέρχεται σε 181,7 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει η ΕΕΤΤ, η δημοπρασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 18 Νοεμβρίου.


in.gr