Δείτε τα θέματα 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στις 3  Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση «Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Χανίων» με την κωδική ονομασία « ΔΑΡΔΑΝΟΣ& ΒΟΡΕΑΣ» {Δήμαρχος-Ξανθουδάκης} 

2. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού προσδιορισμού τιμής μονάδας για αποζημιώσεις γης στη περιοχή «ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ» {Αλόγλου} 

3. Παραχώρηση μισθοδοτικού δικαιώματος μισθώσεων των υπ’αριθμ. 68 και 70  καταστημάτων κεντρικής δημοτικής αγοράς {Αλόγλου} 

4. Επιβολή προστίμου επί του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων {Αλόγλου} 

5. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Χανίων για το έτος 2021 {Γιαννακάκης} 

6. Διασύνδεση Περιφερειακών Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης με το κέντρο της πόλης (υπηρεσία Park & Ride) – Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης σύμβασης με αστικό ΚΤΕΛ Χανίων {Τσουπάκης} 

7. Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τη ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), δωδεκάμηνης ισχύος, προς ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Χανίων (¨άρθρο 12 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις φορέων του δημοσίου τομέα», άρθρο 12 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ {Τσουπάκης} 

8. Τροποποίηση της 309/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη} 9. Τροποποίηση της 523/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη} 10. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδ. με κκ 090638 στο ΟΤ 32 Σχ. Πόλεως Πάνω Σούδα- τμ . αναθεώρησης {Χαζιράκης} 

11. Διόρθωση/διευκρίνιση των ορίων του οικισμού Κορακιών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δ. Χανίων (τμήμα β) και συγκεκριμένα της ασυμφωνίας ανάμεσα στο λεκτικό προσδιορισμό και τη γραφική απεικόνιση των σημείων του οικισμού στο χάρτη που συνοδεύει την απόφαση του Νομάρχη Χανίων {Χαζιράκης} 

12. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ) Δ.Δ. ΘΕΡΙΣΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» {Ξανθουδάκης} 

13. Ορθή επανάληψη της 18/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη περιοχή εκτός οικισμού Μουρνιών “ ΧΑΛΕΝΑ “ της Δ.Ε. Ελ . Βενιζέλου του Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}.

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Τα θέματα:

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 

2. Προέλεγχος – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων Χρήσης 2018 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook