Σύμφωνα με την απόφαση, στην περίπτωση που η ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια εφορία για να εκδώσει νέα.

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή.

Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτότυπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των - προς επιστροφή - αναγραφομένων ποσών.

Μαζεμένα τα "ραβασάκια" το τελευταίο δίμηνο


Έκτακτη εισφορά, ειδικό τέλος ακινήτων και τέλη κυκλοφορίας καλούνται να καταβάλουν το τελευταίο δίμηνο του έτους οι φορολογούμενοι.

Μέχρι αύριο Τετάρτη, θα πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη δόση του πολυεκκαθαριστικού της εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει την ειδοποίηση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της έκτακτης εισφοράς, μπορούν να καταβάλουν τη δόση στις τράπεζες ή στα ΕΛ.ΤΑ. προσκομίζοντας το εκκαθαριστικό σημείωμα ή το αποδεικτικό είσπραξης της 1ης δόσης, εφόσον το ποσό πληρωμής 1ης και 2ης δόσης είναι το ίδιο.

Εναλλακτικά και σε κάθε άλλη περίπτωση η πληρωμή μπορεί να γίνει στη ΔΟΥ.

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η τρίτη δόση, ενώ τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί η τέταρτη δόση της έκτακτης εισφοράς.

Μέσα στον μήνα λήγει για πολλούς η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του ειδικού τέλους ακινήτων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Μέχρι το τέλος του μήνα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 πάνω από 500.000 φορολογούμενοι που "γύρισαν την πλάτη" στην αρχική ρύθμιση και δεν αποδέχθηκαν το εκκαθαριστικό.

Έως το τέλος του Νοεμβρίου πρέπει να υποβληθεί η αίτηση και να πληρωθούν τα παράβολα για την ένταξη στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο διάστημα μπορούν να ενταχθούν και οι τελευταίοι στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους.

Τέλος, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2012.