Δρομολόγια αστικού ΚΤΕΛ με ισχύ από Δευτέρα 01/02/2021.

Νο11 Χαλέπα (Αφετηρία: Εθνική Τράπεζα):
06:10, 07:30 Σόδυ-Κουμπελή, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:20, 14:00 Σόδυ, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.
  06:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:15, 18:30, 20:30.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο12 Αγ. Ιωάννης (Αφετηρία: Πλατεία Μάχης Κρήτης):

Καθημερινές: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο13 Σούδα (Αφετηρία: Αγορά):

Καθημερινές: 06:00, 07:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 08:00, 09:00, 10:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 11:00 ΝΝΚ, 12:00, 13:00, 14:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 14:30, 15:00, 16:00 ΝΝΚ, 17:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα.

 06:00, 07:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα – ΝΝΚ, 08:00, 09:00, 10:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 11:00 ΝΝΚ, 12:00, 13:00, 14:00 Τσικαλαριά(Μετόχια) – Σούδα, 15:00, 16:00 ΝΝΚ, 18:00, 20:00, 21:00.
 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00.

Νο15 Δαράτσο-Γαλατά-Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
07:10, 07:40 ΠΚΔΓ, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
  07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

(Όλα τα δρομολόγια πάνε Δαράτσο – Γαλατά – Καλαμάκι – Πανόραμα)

Νο16 Περιβόλια (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
07:10, 09:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 19:30.

Σάββατο: 09:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00.

 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο17 Νεροκούρου (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):

Καθημερινές: 08:30, 11:30, 14:30, 17:45, 20:45.

Σάββατο - Κυριακή Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο18 Κουνουπιδιανά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
07:00 Αγ. Ονούφριος – Πιθάρι, 07:30 Καμπάνι, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30 Πιθάρι, 11:30, 12:30, 13:40 Καμπάνι, 14:40 Πιθάρι, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30. 
  07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 21:00.
 07:30, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Νο19 Αγυιά (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
 07:10 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 08:30, 10:15, 12:00, 13:30 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 14:15 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 16:30, 18:30.
08:30 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 10:15, 12:00 Μαρμαρά – Ποτιστήρια- Λυγιδές, 14:15, 16:30.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο20 Λενταριανά – Νέα Χώρα (Αφετηρία: Λενταριανά):
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:45 Αγορά – Λενταριανά,  15:00, 15:45 Λενταριανα – Αγορά, 16:45 Αγορά – Λενταριανά, 17:00, 17:45 Λενταριανά – Αγορά, 18:45 Αγορά – Λενταριανά, 19:00, 19:45 Λενταριανά – Αγορά, 20:45 Αγορά Λενταριανά. 21:00 Λενταριανά – Αγορά – Νέα Χώρα.
  07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Λενταριανά – Αγορά – Νέα Χώρα.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

 Νο21 Καλαμάκι (Αφετηρία: Πλατεία 1866):
- Σάββατο:  Εκτελούνται από την γραμμή Νο15, δείτε παραπάνω.  
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο22 Τσικαλαριά (Αφετηρία: Αγορά):
-Σάββατο: Εκτελούνται από την γραμμή Νο13, δείτε παραπάνω.
 Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Νο17-24 Νοσοκομείο (Αφετηρία: Ζυμβρακάκηδων):
 06:40, 07:30 Μουρνιές - Νεροκούρου, 08:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30 Μουρνιές-Νεροκούρου, 12:30, 13:30 Πλαστήρα –Μουρνιές, 14:30 Μουρνιες-Νεροκουρου, 15:30, 16:15, 17:45 Μουρνιές–Νεροκούρου, 19:15, 20:45 Μουρνιές–Νεροκούρου, 22:00
  06:40, 07:30, 08:30, 09:30 Πλαστήρα-Μουρνιές, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Πλαστήρα –Μουρνιές, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00.
 06:50, 08:30, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:00.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές αναλυτικά στα τηλέφωνα 28210-93345(εσ. 6 Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 με 14:00), στο site μας www.chaniabus.gr , στο email [email protected] και από την εφαρμογή μας για iOS και Android ChaniaCityBus (λόγω των αλλαγών στο σύστημα παρακαλούμε όπως κάνετε 1. ενημέρωση μέσα από την εφαρμογή ή όπως κάνετε 2. διαγραφή δεδομένων μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής) .


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook